Free CSS Button by Css3Menu.com

 
 
  Midships.ru - Разделы
 
  Морские новости
  Морской каталог
 
  Судоходство
Крюинг
Международные организации
Катера и яхты
Услуги и производство
Справочники и каталоги
   
  Морской справочник
 
  Теория судна
  Типы судов
  Морские узлы
Порты мира
Проливы и каналы
  Такелажное оборудование
  Тара и упаковка грузов
  Опасные грузы
  Флаги МСС
  Характеристики грузов
  Документы
 
  МАРПОЛ
  МППСС-72
  ПДНВ (STCW)
  СОЛАС
  Статьи и обзоры
 
 
  Морская терминология
Е
Ё
Й
Щ
 
Электронный морской словарь-справочник

Морской словарь-справочник Англо-русский
Русско-английский

Скачать бесплатно


 
 
 
  [Документы]  
     
 
 
 
     
 У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про посвідчення особи моряка

 
 

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 58/94 ( 58/94 ) від 19.02.94 )

З метою визначення правового статусу моряків - громадян України, які працюють на суднах, що використовуються для морського плавання, п о с т а н о в л я ю:

1. Затвердити Положення про посвідчення особи моряка (додається).

2. Провести до 1 травня 1994 року обмін паспортів моряка колишнього Союзу РСР на посвідчення особи моряка відповідно до цього Положення.

Видані раніше громадянам України паспорти моряка колишнього Союзу РСР, строк дії яких не закінчився, є чинними до їх обміну.

3. Міністерству транспорту України у місячний строк виготовити зразок посвідчення особи моряка, затвердити перелік морських, річкових портів України, капітани яких мають право видавати посвідчення, та встановити порядок його видачі, зберігання і знищення.

4. Кабінету Міністрів України забезпечити виготовлення за замовленням Міністерства транспорту України в установленому порядку необхідної кількості бланків посвідчення особи моряка.

Президент України Л.КРАВЧУК

м. Київ, 5 червня 1993 року
N 194/93

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 5 червня 1993 року N 194/93

 

ПОЛОЖЕННЯ
про посвідчення особи моряка

1. Посвідчення особи моряка видається громадянинові України, що займає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого на території України чи інших держав - учасниць Конвенції 1958 року про посвідчення особи моряків ( 993_120 ) і звичайно використовуваного для морського плавання.

Посвідчення особи моряка може бути також видано моряку іншої держави, який несе службу на борту судна, зареєстрованого на території України, або який зареєстрований в Україні у службі зайнятості.

2. Посвідчення особи моряка являє собою зшиту внакидку нитками книжечку розміром 88 х 125 мм, що складається з твердої обрізної з закругленими кутами обкладинки з оправного матеріалу блакитного кольору, одного інформаційного листка і 16 сторінок.

Усі сторінки посвідчення пронумеровані та мають синьо-жовту захисну сітку. На кожній сторінці у центрі зображено Державний герб України, а внизу перфоровано номер посвідчення.

У верхній частині лицьового боку обкладинки посвідчення ювілейною фольгою золотого кольору зроблено напис "Україна", нижче - зображення Державного герба України, під ним - напис "Посвідчення особи моряка".

На внутрішньому лівому боці обкладинки зображено силует якоря і друкується витяг із цього Положення (пункти 1, 4, 7, 9, 10) українською мовою, на внутрішньому правому боці обкладинки -
силует якоря і той самий текст англійською мовою.

На першій сторінці інформаційного листка у верхній частині надруковано слово "Україна", під ним - слова "Посвідчення особи моряка", у нижній частині - ті самі слова англійською мовою, у центрі розміщено зображення Державного герба України.

На другій сторінці інформаційного листка впоперек сторінки вгорі в рядок українською та англійською мовами надруковано слово "Україна". Нижче зліва - українською та англійською мовами - слова "Посвідчення особи моряка" і нижче відведено місце для фотокартки розміром 35 х 45 мм власника посвідчення. Справа - тип, код держави, номер посвідчення, прізвище, ім'я, по батькові, громадянство, дата і місце народження, стать власника посвідчення, дата видачі та дата закінчення строку чинності посвідчення й орган, що його видав. Усі написи українською мовою дублюються англійською мовою. У нижній частині - смужка на всю ширину сторінки для машинозчитувальної інформації, яка заповнюється комп'ютером згідно зі стандартом ІКАО (док. N 9303, 1992 рік). ( Абзац шостий пункту 2 в редакції Указу Президента N 58/94 ( 58/94 ) від 19.02.94 )

Інформаційний листок заклеюється плівкою з обох боків.

На першій сторінці посвідчення впоперек сторінки вгорі надруковано слова "Строк дії посвідчення продовжено до", нижче - ті самі слова англійською мовою. Після цього друкується спочатку українською, а потім англійською мовами напис: "Цей документ є посвідченням особи моряка в цілях Конвенції 1958 року про посвідчення особи моряків ( 993_120 )". У нижній частині відведено місце для підпису власника посвідчення та підпису посадової особи органу, що видав посвідчення. Підпис посадової особи засвідчується гербовою печаткою. ( Абзац восьмий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 58/94 ( 58/94 ) від 19.02.94 )

З другої по дев'яту сторінки посвідчення призначені для додаткових відомостей про його власника, що розміщуються у формі таблиці з п'яти колонок на двох сторінках з парною і непарною нумерацією, в яких зазначаються:

у першій колонці - найменування судна, на якому працює, та судновласника;

у другій - дата і місце влаштування на судно;

у третій - посада, яку займає;

у четвертій - дата і місце звільнення з роботи на судні;

у п'ятій - підпис капітана судна або посадової особи, судновласника.

Усі записи щодо відомостей про власника посвідчення робляться українською та англійською мовами.

Справжність записів засвідчується відповідною печаткою.

Десята-п'ятнадцята сторінки посвідчення відведені для особливих відміток. На десятій сторінці вміщуються дані про прикмети власника посвідчення (зріст, колір очей, особливі прикмети). На шістнадцятій сторінці - напис українською та англійською мовами "Посвідчення особи моряка є власністю України". ( Абзац сімнадцятий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 58/94 ( 58/94 ) від 19.02.94 )

3. Зразок посвідчення особи моряка затверджується Міністерством транспорту України.

4. Власнику посвідчення особи моряка дозволяється за цим посвідченням виїзд з України та в'їзд в Україну на судні, до суднової ролі якого занесено власника посвідчення.

За посвідченням особи моряка його власнику дозволяється також виїзд з України в індивідуальному порядку під час прямування на своє судно чи переходу на інше судно і в'їзд в Україну в такому самому порядку.

5. Посвідчення особи моряка видається строком до п'яти років. Строк дії посвідчення може бути продовжено особами, зазначеними у пункті 6 цього Положення, один раз строком до п'яти років, після закінчення якого посвідчення підлягає заміні.

6. Посвідчення особи моряка видають капітани морських і річкових портів України, перелік яких визначає Міністерство транспорту України.

7. Україна гарантує за кордоном захист громадян України, які мають посвідчення особи моряка, видане відповідно до цього Положення.

8. Посвідчення особи моряка не може бути використано на території України громадянином України, який його має, під час укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення довіреностей іншим особам для представництва перед третьою особою.

9. У разі списання з судна власник посвідчення особи моряка повинен здати посвідчення за місцем його одержання.

10. Власник посвідчення особи моряка повинен бережно ставитись до посвідчення і завжди мати його з собою.

У разі втрати посвідчення його власник повинен негайно повідомити про це капітану свого судна або капітану порту, в якому видано посвідчення.

Загублене посвідчення особи моряка вважається недійсним.

11. Бланки посвідчення особи моряка виготовляються на замовлення Міністерства транспорту України і є документами суворої звітності. Видача, зберігання і знищення посвідчень особи моряка
провадяться у встановленому Міністерством транспорту України порядку.

   
 
 
 
Модели кораблей купить, масштабные модели судов
 
 
 
Яндекс цитирования
Rambler's Top100
   

Powered by Fairway Solutions 2007-2018.

MIDSHIPS.ru - МОРСКОЙ КАТАЛОГ-СПРАВОЧНИК. Все права защищены. При перепечатке материалов активная ссылка на каталог обязательна.